معرفی

مشخصات فردی

علیرضا عباسی

نام - نام خانوادگی : علیرضا   عباسی

پست الکترونیکی : alirezaabbasi22@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آزاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

ردیف

سمت و نوع فعالیت

محل

مدت

شماره و تاریخ ابلاغ

توضیحات

از

تا

1

مدیر دایره مطالعات بین الملل اداره کل مبارزه با مواد مخدر ناجا

اداره کل مبارزه با مواد مخدر ناجا

1369

1374

 

 

2

قایم مقام واحد 18 دانشگاه علمی کاربردی تهران

تهران میدان انقلاب جمالزاده شمالی

1383

1390

 

 

3

مشاورپژوهشی رییس و دبیر انجمن های علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر وزارت ارشاد اسلامی

20/8/1393

تاکنون

583/ص/1393

20/8/1393

 

4

مسئول فرهنگی – پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر وزارت ارشاد

19/7/94

تاکنون

5061/د/94

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 


عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش معلمان

محل خدمت : گروه مستقل

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

علیرضا عباسی
علیرضا عباسی

محل خدمت :
    گروه مستقل
مرتبه علمی :
    استادیار
^